Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /library/Zend/Cache/Backend.php on line 66
Informacje o procesie rezerwacji - Apartamenty Zasypiam.pl

aboutTitle

Co, dlaczego i za ile Najczęstsze pytania Kontakt z nami
BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
KONTAKT CODZIENNIE W GODZINACH OD 10.00 DO 18.00
INFOLINIA TEL. (012) 391 61 74
ZADZWOŃ NAPISZ biuro@zasypiam.pl

Informacje dotyczące rezerwacji

Rezerwacja w serwisie

Rezerwacja w serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza rezerwacyjnego znajdującego się pod kalendarzem na stronie danego apartamentu. Po zatwierdzeniu danych wpisanych w formularzu rezerwacyjnym (poprzez kliknięcie przycisku [Rezerwuj Teraz!] znajdującego się pod formularzem rezerwacyjnym) na podany adres e-mail zostaje przesłana informacja z danymi rezerwacyjnymi wraz z prośbą o potwierdzenie rezerwacji.

UWAGA! Poprawnie wypełniony i zatwierdzony formularz nie oznacza dokonania rezerwacji wstępnej. Aby rezerwacja mogła zostać uznana za rezerwację wstępną, a wybrany termin uznany za zarezerwowany należy dokonać potwierdzenia rezerwacji.

Potwierdzenie rezerwacji

W momencie zatwierdzenia danych wpisanych w formularzu rezerwacyjnym, na podany adres e-mail zostaje przesłana prośba o dokonanie potwierdzenia rezerwacji wraz z lączem potwierdzającym. Za potwierdzenie rezerwacji uważa się podążenie za adresem łącza potwierdzającego, który znajduje się w otrzymanym liście. Potwierdzenie rezerwacji spowoduje przeniesienie klienta na stronę rezerwacyjną, gdzie znajdować się będą wszystkie niezbędne dla dalszego procesu dane oraz instrukcje dotyczące dalszego postępowania. Potwierdzenia rezerwacji należy dokonać w czasie 24 godzin od dokonania rezerwacji w przypadku rezerwacji zaliczkowej i bezzaliczkowej oraz w okresie 2 godzin od dokonania rezerwacji w przypadku rezerwacji typu Last Minute. Niepotwierdzona w określonym czasie rezerwacja zostaje anulowana. W momencie prawidłowego potwierdzenia rezerwacji następuje zmiana jej statusu na rezerwację wstępną.

UWAGA! Im później zostanie dokonane potwierdzenie rezerwacji, tym większe prawdopodobieństwo, że inna osoba dokona tej samej rezerwacji w serwisie. W tej sytuacji dokonana wcześniej nie potwierdzona rezerwacja zostaje anulowana. Należy zatem pamiętać aby niezwłocznie po otrzymaniu listu zawierającego łącze potwierdzające dokonać potwierdzenia dokonanej wczesniej rezerwacji.

Rezerwacja wstępna

Jest to rezerwacja, która została potwierdzona kliknięciem w link potwierdzający przesłany na podany w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail klienta. Rezerwacja wstępna jest oznaczona kolorem żółtym na kalendarzu. Status rezerwacji wstępnej oznacza, iż w czasie jej trwania żaden inny klient nie będzie mógł dokonać rezerwacji tego samego obiektu w tym samym terminie. Rezerwacja wstępna musi zostać zatwierdzona poprzez dokonanie jednej z wymienionych czynności: wpłaty zaliczki, przesłania pisemnej deklaracji zapłaty lub wypełnienia elektronicznej deklaracji zapłaty. W zależności od rodzaju rezerwacji formy jej zatwierdzenia będą inne.

UWAGA! Status rezerwacji wstępnej jest czasowy i trwa 72 godziny w przypadku rezerwacji zaliczkowych i bezzaliczkowych oraz 2 godziny w przypadku rezerwacji Last Minute. Po upływie tego czasu wszystkie niezatwierdzone rezerwacje zostają anulowane.

Zatwierdzenie rezerwacji

Zatwierdzenie rezerwacji polega na dokonaniu jednej z poniższych czynności:

  • wpłata równowartości zaliczki lub kwoty od niej wyższej (w tym całej kwoty rezerwacji),
  • przesłanie faxem lub listem poleconym pisemnej deklaracji zapłaty wraz z kserokopią dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu)
  • wypełnienie elektronicznej deklaracji zapłaty wraz z telefonicznym zatwierdzeniem rezerwacji (dzwoniąc pod podany na stronie rezerwacyjnej numer telefoniczny)

Zatwierdzenie rezerwacji skutkuje zmianą statusu rezerwacji z rezerwacji wstępnej na rezerwację właściwą. Czas dokonania zatwierdzenia rezerwacji to 72 godziny w przypadku rezerwacji zaliczkowych i bezzaliczkowych oraz 2 godziny w przypadku rezerwacji Last Minute. Brak dokonania zatwierdzenia rezerwacji w określonym terminie skutkuje anulowaniem danej rezerwacji. Wszelkie informacje dotyczące postępowania związanego z zatwierdzeniem rezerwacji znajdują się na stronie rezerwacyjnej. W zależności od rodzaju rezerwacji klient może dokonać różnego rodzaju zatwierdzenia rezerwacji. Rezerwacje zaliczkowe mogą być zatwierdzane jedynie poprzez dokonanie wpłaty zaliczki. Rezerwacje bezzaliczkowe można zatwierdzać poprzez przesłanie pisemnej deklaracji zapłaty lub poprzez dokonanie wpłaty zaliczki. Rezerwacje Last Minute można zatwierdzić na każdy możliwy sposób, czyli: wypełniając elektroniczną deklarację zapłaty wraz zatwierdzeniem telefonicznym, dokonując wpłaty zaliczki, przesyłając pisemną deklarację zapłaty. W przypadku rezerwacji dla których klient ma możliwość dokonania kilku form dokonania zatwierdzenia, akceptowalne jest dokonanie dowolnej formy zatwierdzenia. Po dokonaniu zatwierdzeń typu: wpłata zaliczki oraz przesłanie pisemnej deklaracji zapłaty należy dokonać ich potwierdzenia w serwisie poprzez kliknięcie przycisków potwierdzających dokonanie danego zatwierdzenia na stronie rezerwacyjnej. Potwierdzenie dokonania wyżej wymienionych czynności ma na celu powiadomienie administratorów serwisu o dokonaniu zatwierdzenia rezerwacji i ewentualnym dłuższym okresie oczekiwania na zaliczkę lub pisemną deklarację zapłaty niż przewidziany czas 72 godzin (w tym przypadku klient zobowiązany jest uzasadnić mailowo dlaczego czas oczekiwania na wpłatę zaliczki lub otrzymanie deklaracji się wydłużył). Zatwierdzenie polegające na wypełnieniu elektronicznej deklaracji zapłaty nie wymaga potwierdzenia w serwisie, lecz musi być potwierdzone telefonicznie poprzez kontakt z numerem podanym po wypełnieniu elektronicznej deklaracji zapłaty. Kontakt telefoniczny ma na celu potwierdzenie rezerwacji Last Minute, ustalenie miejsca i czasu odbioru kluczy. W razie problemu połączenia z numerem podanym na stronie rezerwacyjnej, klient powinien zgłosić problem w uwagach lub skontaktować się z konsultantem Zasypiam.pl.

Rezerwacja właściwa

Jest to rezerwacja, zatwierdzona poprzez: dokonanie wpłaty zaliczki (zaliczkowa, bezzaliczkowa, Last Minute), przesłanie pisemnej deklaracji zapłaty (bezzaliczkowa, Last Minute), wypełnienie elektronicznej deklaracji zapłaty z jednoczesnym potwierdzeniem telefonicznym (Last Minute). Status rezerwacji właściwej oznacza iż podczas jego trwania żaden inny klient nie może dokonać rezerwacji tego samego obiektu noclegowego w tym samym terminie. Rezerwacja właściwa trwa od momentu odnotowania dokonania zatwierdzenia rezerwacji do momentu przyjazdu klienta do zarezerwowanego obiektu, uregulowania pełnej należności za rezerwację (jeśli wcześniej tego nie zrobiono), spisania umowy najmu oraz odbioru kluczy.

Rezerwacja zaliczkowa

Jest to rezerwacja, która wymaga dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości pełnej kwoty rezerwacji. W przypadku rezerwacji zaliczkowej wpłata zaliczki jest jedyną możliwą formą zatwierdzenia rezerwacji. Czas na dokonanie wpłaty zaliczki wynosi 72 godziny. Wszystkie dostępne formy płatności opisane są na stronie rezerwacyjnej oraz w zakładce Płatności.

Rezerwacja bezzaliczkowa

Rezerwacja w której klient ma możliwość dokonać zatwierdzenia bezzaliczkowo poprzez przesłanie faxem lub listem priorytetowym pisemną deklarację zapłaty. Po przesłaniu deklaracji należy potwierdzić tę czynność na stronie rezerwacyjnej poprzez kliknięcie przycisku informującego o przesłaniu deklaracji. Alternatywą dokonania zatwierdzenia rezerwacji bezzaliczkowej jest wpłata zaliczki, którą także należy potwierdzić przez kliknięcie odpowiedniego przycisku na stronie rezerwacyjnej.

Rezerwacja Last Minute

Rezerwacja Last Minute jest to rezerwacja, dokonana maksymalnie do 5 dni przed przyjazdem - tzn. jeśli termin dokonania rezerwacji jest równy lub mniejszy niż 5 dni przed planowanym przyjazdem to wtedy mamy do czynienia z rezerwacją typu Last Minute.
Rezerwację Last Minute można zatwierdzić poprzez wypełnienie elektronicznej deklaracji zapłaty wraz z kontaktem telefonicznym z podanym po wypełnieniu deklaracji numerem. Alternatywą zatwierdzenia rezerwacji Last Minute jest wpłata zaliczki lub przesłanie elektronicznej deklaracji zapłaty.

Rabat Last Minute

Apartament może posiadać zniżki na dokonywane rezerwacje typu Last Minute i wtedy jest to oznaczone w Informacjach podstawowych w miejscu dotyczącym Last Minute. Brak informacji na temat takich zniżek informuje iż apartament ich nie posiada. Rabaty Last Minute przydzielane są z inicjatywy właścicieli apartamentów.

Strona rezerwacyjna

Strona rezerwacyjna jest to strona, która zostaje wygenerowana dla klienta w momencie kliknięcia przez niego linku potwierdzającego przesłanego w mailu po dokonaniu rezerwacji w serwisie. Na stronie rezerwacyjnej znajdują się wszystkie niezbędne dane dotyczące dokonanej rezerwacji oraz wszystkie informacje dotyczące dalszego postępowania.

Zaliczka

Jest to opłata za część rezerwacji. Wartość zaliczki odgórnie została ustalona na 30% wartości całkowitej kwoty rezerwacji. Wartość zaliczki może być inna w przypadku gdy tak ustanowi właściciel apartamentu w zgodzie z Zasypiam.pl i gdy informacja o określonej kwocie wartości zaliczki będzie znajdować się w informacjach podstawowych danego apartamentu w miejscu dotyczącym zaliczki. Wpłaty zaliczki można dokonać bezpośrednio na stronie rezerwacyjnej danego apartamentu, po dokonaniu potwierdzenia rezerwacji. Wszystkie możliwości dokonania wpłaty zaliczki oraz wszelkie dostępne formy płatności znajdują się na stronie rezerwacyjnej oraz w zakładce Płatności. Wpłata zaliczki jest jedną z dostępnych form zatwierdzenia rezerwacji oraz powoduje zmianę statusu rezerwacji z rezerwacji wstępnej na rezerwację właściwą. Po dokonaniu wpłaty zaliczki należy potwierdzić tę czynność poprzez kliknięcie przycisku odpowiadającego potwierdzeniu dokonania wpłaty zaliczki na stronie rezerwacyjnej. W przypadku braku wpłaty zaliczki w określonych dla danych rezerwacji terminach rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Czas na dokonanie zatwierdzenia rezerwacji za pomocą wpłaty zaliczki to 72 godziny od momentu dokonania potwierdzenia rezerwacji. W przypadku gdy zaliczka zostanie wpłacona i po upływie 72 godzin system Zasypiam.pl nie odnotuje faktu jej otrzymania, uprzednio kliknięty przycisk potwierdzenia wpłaty zaliczki zatrzymuje czasowo proces anulowania rezerwacji. W tym przypadku klient zostanie poinformowany o dalszym procesie postępowania mailowo.

Pisemna deklaracja zapłaty

Jest to dokument umożliwiający dokonanie rezerwacji bezzaliczkowej bez konieczności dokonywania wpłaty zaliczki. Pisemna deklaracja zapłaty jest formą zatwierdzenia rezerwacji bezzaliczkowej i alternatywną formą zatwierdzenia rezerwacji Last Minute. Pisemna deklaracja zapłaty znajduje się na stronie rezerwacyjnej oraz zostaje przesłana na adres e-mail klienta po dokonaniu potwierdzenia rezerwacji. Poprawnie wypełnioną deklarację należy wydrukować i wraz z zeskanowanym dowodem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) przesłać listem priorytetowym na na adres:

Zasypiam.pl – danieels
ul. Alfreda Dauna 57/3
30-629 Kraków

lub faxem na numer: 012 396 58 23.

Przesłanie dokumentów należy potwierdzić poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk potwierdzający na stronie rezerwacyjnej. Wysłana deklaracja skutkuje zmianą statusu rezerwacji z rezerwacji wstępnej do rezerwacji właściwej. Czas na dokonanie zatwierdzenia rezerwacji za pomocą przesłania pisemnej deklaracji zapłaty to 72 godziny od momentu dokonania potwierdzenia rezerwacji. W przypadku gdy deklaracja zostanie wysłana i po upływie 72 godzin system Zasypiam.pl nie odnotuje faktu jej otrzymania, uprzednio kliknięty przycisk potwierdzenia wysłania deklaracji wstrzymuje czasowo proces anulowania rezerwacji. W tym przypadku klient zostanie poinformowany o dalszym procesie postępowania mailowo.

Elektroniczna deklaracja zapłaty

Elektroniczna deklaracja zapłaty jest to formularz, po wypełnieniu którego zatwierdzona zostaje rezerwacja Last Minute. Czas na wypełnienie elektronicznej deklaracji zapłaty to 2 godziny od momentu potwierdzenia rezerwacji. Brak wypełnienia formularza z jednoczesnym nie zatwierdzeniem rezerwacji inną możliwą metodą (wpłata zaliczki, wysłanie pisemnej deklaracji zapłaty) powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Po poprawnym wypełnieniu formularza rezerwacyjnego na stronie rezerwacyjnej zostanie wyświetlony numer telefoniczny do właściciela apartamentu lub do osoby odpowiedzialnej za rezerwacje obiektu noclegowego. Po wyświetleniu numeru klient musi skontaktować się z w/w osobą i potwierdzić dokonanie rezerwacji oraz ustalić wszelkie szczegóły związane z godziną przyjazdu, podpisaniem umowy najmu oraz odbiorem kluczy. Rozmowa telefoniczna kończy proces zatwierdzenia rezerwacji i po niej status rezerwacji zmienia się na rezerwację właściwą. W przypadku gdy nastąpi problem ze skontaktowaniem się z podanym numerem należy to niezwłocznie zgłosić w naszym serwisie.

Anulowanie rezerwacji

Anulowanie rezerwacji może nastąpić automatycznie w sytuacjach określonych w regulaminie oraz zawartych w niniejszej informacji o rezerwacji, a także w przypadku gdy rezerwacja nie dojdzie do skutku z winy klienta. Jednocześnie każdy klient może w dowolnej chwili dokonać samodzielnego anulowania wcześniej dokonanej rezerwacji. W tym celu należy kliknąć przycisk odpowiadający za anulowanie rezerwacji na stronie rezerwacyjnej lub kliknąć w link anulacyjny, który znajduje się w każdym e-mailu przesłanym na adres klienta. Anulacja rezerwacji zaliczkowych i innych rezerwacji z opłaconą zaliczką wiąże się z utratą pełnej kwoty zaliczki. W tym wypadku kwota zaliczki jest traktowana jako opłata anulacyjna. Anulowanie rezerwacji bezzaliczkowych i Last Minute zatwierdzonych poprzez przesłanie pisemnej deklaracji zapłaty lub wypełnienie elektronicznej deklaracji zapłaty wiąże się z koniecznością dokonania opłaty anulacyjnej sprecyzowanej w określonej deklaracji.

Opłata anulacyjna

Opłata dotycząca rezerwacji bezzaliczkowych i Last Minute, które zostały

  • 10% wartości rezerwacji dla 16-20 dni przed planowanym przyjazdem
  • 20% wartości rezerwacji dla 11-15 dni przed planowanym przyjazdem
  • 25% wartości rezerwacji dla 6-10 dni przed planowanym przyjazdem
  • 30% wartości rezerwacji dla mniej niż 6 dni przed planowanym przyjazdem

W przypadku rezerwacji typu Last Minute opłatę anulacyjną ustala się na 30% wartości pełnej kwoty rezerwacji. W przypadku rezerwacji z opłaconą kwotą zaliczki za opłatę anulacyjną traktuje się kwotę opłaconej zaliczki, która w tym wypadku nie podlega zwrotowi.
Opłatę anulacyjną należy uiścić w terminie podanym w deklaracji na konto Zasypiam.pl.
Brak dokonania opłaty anulacyjnej w podanym terminie skutkuje następstwami określonymi w regulaminie.

Apartamenty Kraków Apartamenty Warszawa Apartamenty Wrocław Apartamenty Gdańsk Apartamenty Poznań Apartamenty Zakopane
Noclegi Kraków Noclegi Warszawa Noclegi Wrocław Noclegi Gdańsk Noclegi Poznań Noclegi Zakopane
Studia Kraków Studia Warszawa Studia Wrocław Studia Gdańsk Studia Poznań Studia Zakopane